Seria Słowa na start

Seria Słowa na start

 Dla kogo Słowa na start?

Seria Słowa na start jest to seria książek do języka polskiego przeznaczona dla szkół podstawowych. Od lat z tych podręczników Nowej Ery z powodzeniem korzystają uczniowie i nauczyciele. Książki ze starą podstawą programową powoli  przechodzą do historii. Korzystają z niej jeszcze klasy 6-7. Po reformie od 2017 roku nowa podstawa programowa wymusiła zmiany w podręcznikach do języka polskiego. Teraz uczniowie mają do dyspozycji „Nowe Słowa na start„. Już klasa czwarta w 2017 roku mogła korzystać z nowych książek. 

Mocne strony serii Nowe Słowa na start

Seria dla klas 4-8 Nowe Słowa na start połączyła w sobie wszystkie cechy oferty dla szkoły podstawowej i gimnazjalistów, oczywiście wzbogacając treści o nowe wytyczne wynikające z nowej podstawy programowej. Ucząc się z podręczników od klasy 4 do 8 mamy pewność, że seria stanowi skonsolidowaną całość, a treści zawarte w kolejnych częściach wzbogacają za każdym razem poprzednią wiedzę. 

Co znajdziemy w podręcznikach Nowe Słowa na start?

Przyglądając się całej serii podręczników do języka polskiego Nowe Słowa na start zauważyć można, że:

  • wątki tematyczne są  poukładane według zawartych treści w każdym podręczników, pozwalając na pogłębianie i poszerzanie danej wiedzy w każdym kolejnym roku,
  • zagadnienia literacko-kulturowe zostały połączone w jednym podręczniku z zagadnieniami językowymi, co wpływa na łatwość zrozumienia zależności między treściami, pozwala lepiej posługiwać się językiem w praktyce,
  • opracowane zostały lektury szkolne obowiązkowe w sposób interesujący, jak również dokonano analizy niektórych lektur uzupełniających, co ułatwia zrozumienie niektórych treści i zachęca do sięgnięcia po lekturę,
  • zawarte są ćwiczenia, które uczą poprawnego wypowiadania się przez uczniów tak w mowie jak i w piśmie.

Jakie pozycje znajdziemy serii Nowe Słowa na start?

Dla każdej klasy szkoły podstawowej (4-8) Nowa Era przygotowała 3 pozycje. Są to:

  • Nowe Słowa na start – Podręcznik do języka polskiego (począwszy od klasy 4 treści uporządkowane są wokół 7 osi tematycznych, spotkania z lekturą ułatwiają jej omówienie, zamieszczane liczne fragmenty współczesnych i ulubionych autorów, nauka trudnych treści z gramatyki, ortografii i interpunkcji staje się łatwiejsza, posumowania w formie testów pozwalają porządkować wiedzę),
  • Nowe Słowa na start – Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego (liczne zadania ortograficzne, ćwiczenia na tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych),
  • Nowe Słowa na start – Zeszyt lektur, moje notatki z literackich wędrówek ( zeszyt zawiera różne ćwiczenia odnośnie lektur obowiązkowych i wybranych uzupełniających, ułatwia porządkowanie wiedzy na ich temat, pomaga zrozumieć ukryte znaczenia, rozwija kreatywność i wyobraźnię, a także wrażliwość).